Sözleşme hukuku

Avukat Aynur Güngör Hukuk Bürosu

Sözleşme hukuku

Sözleşmeden doğan ifa veya ödeme taleplerinizin ve garanti haklarınızın uygulanması

Türk vekâletnamesi

Vekaletnamelerde gereken hususlar nelerdir?

A. Randevudan önce E-Postayla ( Mail@GrosseEssen.de ) gönderecekleriniz

  1. Vekaleti verenin kimlik kartı (nüfus cüzdanı, mavi kart) fotoğrafını çekin
  2. Vekaleti hangi işlemler için gerekiyor ve bedel değeri (Örnek: Miras, Dava, Banka, Boşanma ve benzeri)
  3. Almanyadaki Adresiniz

B. Randevu günü getirecekleriniz

  1. Vekaleti verenin kimlik kartı (nüfus cüzdanı, mavi kart)
  2. yeni çekilmiş fotoğrafı
  3. Vekalet Noter huzurunda düzenlenir. Apostil için gereken belgeli Noter size verir.
  4. Yerel noterde vekaletname düzenlendikten sonra, mutlaka Mahkemeden ’’Apostille’’Tasdik Şerhi alınır.
  5. Mahkeme Apostil için 25€ ücret alır.

C. Randevu sonrası

  1. Bütün Belgeler Mahkeme Posta Kutusuna atılır.
  2. iki Hafta içerisinde vekalet postayla size ulaşır.